UWC ile Ezilenlerin Tiyatrosu Atölyesi/ The Theatre Of the Oppressed Workshop with UWC

Maltepe Koleji-UWC

Ezilenlerin Tiyatrosu Merkezi olarak, 2-17 Ağustos 2013 tarihlerinde Birleşik Dünya Kolejleri’nin bir etkinliği olarak İstanbul’da düzenlenen “Living together – Navigating Common Grounds (Birlikte Yaşamak- Asgari Müştereklerde Gezinmek)” başlıklı uluslararası dersler dizinine gençlerle atölye yapmak için davet edildik. Avrupa, Orta Asya ve Kuzey Afrika’dan 16-18 yaş arası toplamda 50 genç katılımcıyla, “birlikte yaşama” düşüncesini geliştirmeye yönelik çalışmaların yapıldığı bu iki haftalık dersler dizinin üç günü sosyal değişime sanatla katkı sunma kon usuna ayrılmıştı. Bizler de, bu ayrılan günlerden biri olan 12 Ağustos 2013 tarihinde, 15 kişilik bir katılımcı grubuyla kısa bir Ezilenlerin Tiyatrosu atölyesi gerçekleştirdik. Keyifli ve dolu dolu geçirdiğimiz bu atölyede gençlerle gençlik sorunlarını anlatan imajlar hazırladık. Eğitim, aile ilişkileri ve dostluk konularında tespit ettikleri sorunlar üzerine imajlar yoluyla çözümler aradık.

Kolaylaştırıcılar/Faciliators056

Jale Karabekir

Nermin Saatçioğlu

Eda Aslı Şeran

 

Advertisements

Direnişin Hukuku, Ezilenlerin Tiyatrosu Merkezi ve TODAP Ortak Atölyesi, 12 Temmuz 2013- Yoğurtçu Parkı Forumu, Kadıköy

Yoğurtçu ParkıGezi Parkı Komünal Dayanışma alanının polisin müdahalesi ardından dağılması ve Gezi Parkı’nda gerçekleşen forumların İstanbul’un dört bir yanındaki parklarda devam etmesi sürecinde bizlerde davet edildiğimiz yerlerde forum oyunları gerçekleştirdik. Yoğurtçu Parkı Forumu Hukuk Atölyesi, TODAP gönüllüsü psikologlar ve Ezilenlerin Tiyatrosu Merkezi’nin ortaklaşa düzenlediği 12 Temmuz 2013 tarihli etkinlikte yakalama, tutuklama, gözaltı, ev araması, el koyma konularında forum katılımcılarını bilgilendirmeye dönük bir çalışma yapıldı.

Etkinlik günü gündüz saatinde, daha önce duyurusu yapılmış olan etkinliğin ET atölyesi bölümüne katılmak isteyen gönüllülerle Yoğurtçu Parkı’nda buluşuldu. Yaklaşık 20 kişi ile birlikte üç buçuk saatlik İmge ve Forum Tiyatrosu çalışmasının ardından katılımcıların anlattıkları gerçek hikayelerden yola çıkılarak aynı gün akşam saat 21.00’de başlayacak Yoğurtçu Forumu için dört ayrı forum oyunu oluşturuldu.

Gündüz Atölye

Forum saatinde oyunlar teker teker oynanıp, oyunda geçen hikaye hakkında forum yapıldı. İki yüze yakın kişinin yer aldığı forumda her oyundaki ana karakter yerine oyunu izleyenler seyirci-oyuncu olarak geçerek hikayeyi en iyi sona doğru evriltmeye çalıştı. Forum Tiyatrosunun bitimininde hukukçular oyunda geçen hak ihlalleri konusunda herkesin ortaklaştığı bir dilde bilgilendirmeler yaparak eksik ya da yanlış bilinen hukuki bilgileri giderdi. En sonunda ise polis şiddeti konusunda TODAP’lı psikologlar ruh sağlığını korumaya dönük bilgilendirmeler yaptılar.

Kolaylaştırıcılar/Faciliators:

Jale Karabekir, Aylin Vartanyan, Sevi Bayraktar, Feride Eralp, Nermin Saraçoğlu, Eda Aslı Şeran

Görseller/Visuals:

Nelin Dükkancı, Eda Aslı Şeran

Seyirci-Oyuncu

Seyirci-Oyuncu

ETM-Türkiye Gaziantep Çalışmaları (Şubat-Mayıs 2013)/CTO-Turkey Gaziantep Workshops (February-May 2013)

gaziantep 7ETM üyelerinden Ebru Gökdağ, Şubat 2013 tarihi itibarıyla Gazinatep Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirdiği işbirliği ile Belediye’nin kurmuş olduğu üç ‘Anne Merkezi’nde, Forum Tiyatro çalışmaları yaptı. Yaklaşık 4 ay süren çalışmada ‘Umut Anne Merkezi,’ ‘Sevgi Anne Merkezi’ ve ‘Mutlu Anne Merkezi’nde çeşitli eğitsel ve kültürel aktiveyetelere katılan yaklaşık 150 kadınla görüşmeler gerçekleştirdi.  Bu görüşmeler sonunda Sevgi Anne Merkezi’ndeki kadınlarla beraber, erken ve zorla evlilik problemini ele alan bir çalışma gerçekleştirdi.  Sevgi Anne Merkezi’nin müdüresi Gülay Aydın’ın olağanüstü çabaları ve Merkeze devam eden kadınların inançlarıyla, kendi sorunlarını ele alıp, hem metnini yazıp, hem de oynadıkları “Ayşe’yi Evermem” adlı Forum Tiyatro gösterisi hazırlandı. İlk kez 21 Mayıs 2013 tarihinde, Sevgi Anne Merkezi’nde, sadece o semt ve civarında yaşayan kadınların davet edildiği bir seyirci grubuna oynandı. 22 Mayıs 2013 tarihinde, Ömer Ersoy Kültür Merkezi’nde seyirciyle buluşan gösteriye, Gaziantep’te yaşan  tüm Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri ve kadın dernekleri de davet edildi. Forum gösterisi, Mayıs ve Haziran aylarında sadece kadınlardan oluşan seyirciyle buluşmaya devam etti.

gaziantep 8

ETM-Türkiye, 18 yaş altındaki bireylerin “çocuk” bu yaş altındaki evliliklerin de “erken evlilik” olduğunu kabul etmektedir. Bu doğrultuda erken ve zorla evilikle ilgili her türlü mücadeleye katkı sağlamaya çabalamaktadır. ETM, Gaziantep’te gerçekleştirdiği Forum gösterisi ile Gaziantep Anne Merkezleri’ndeki kadınların dillendirdiği sorunun sadece mikro seviyede ele alındığında Gazinatepli kadınların problemi olduğuna inanmaktadır. Makro seviyede ise tüm Türkiye’nin sorunu olduğunu düşünmektedir. Türkiye genelinde her 4 evlilikten biri, bazı bölgelerde ise her üç evlilikten biri “erken” bir başka deyişle “çocuk evliliği”dir. Çocuk evliliği bir çocuk hakkı, kadın hakkı ve insan hakkı ihlalidir. ETM kadınları eğitimsizlik, yoksulluk, cahillik, bağımlılık ve toplumda eşitsizlik sarmalına sürükleyen “çocuk evilikleri” ile ilgili kendi mücadelesini sürdürmeye ve bu konuyla ilgili çalışan her birey ve kuruma destek olmaya devam edecektir.

 Kolaylaştırıcı/Faciliator: Ebru Gökdağ

gaziantep 9

‘Hekimlere Yönelik Şiddete Karşı’ Forum Tiyatro Çalışması (Şubat 2013-)/Forum Theatre Workshop on ‘Violence Against Physicians’ (February 2013-)

istanbul tabip odasıSon yıllarda Türkiye’de sağlık sisteminin değişmesi sonucu, hekimlere yönelik şiddette büyük bir artış görülmektedir. Hekimler çalışma koşullarının ve  sisteminin değişmesinin sonucu büyük bir baskı altında, hekimlik görevlerini etik çerçevede  yerine getirmeye çalışmaktadırlar. Hastane yönetiminin baskısı,  ekonomik baskı, hasta ve hasta yakınlarının şikayetleri hekimleri sürekli olarak  ezmektedir. Hekimler şikayetler nedeniyle rapor vermek zorunda olup,  soruşturma geçirirlerken, çoğu zaman hasta yakınlarının fiziksel şiddetine uğramaktadırlar. Hekim intiharlarında da artış görülmektedir.

İstanbul Tabip Odası’yla birlikte gerçekleştirmekte olan bu atölye çalışması, hekimlerin bu sistem değişikliği sonucunda  nasıl ezildiklerini ve bu ezilmeye karşı direnmeye dair nasıl stratejiler bulanabileceği üzerine  bir araştırmadır.  Çalışma sürmektedir.

Kolaylaştırıcılar/Facilitators: Jale Karabekir, Ebru Gökdağ

Recently in Turkey, there is a considerably rise on the issue ‘violence against physicians’ in accordance to the change in the health system. Physicians ethically are trying to perform their job under the pressure of the change in work conditions and system. They are consistently oppressed by the hospital management, by economic threats and by the complaints of patients and their relatives. They are obliged to write defense reports towards each complaints, in some cases  they are forced to be investigated in formal ways and mostly they are subjected to the relatives’ physical violence. There is also an increase on the suicide rates among physicians.

Accompanied by Istanbul Chamber of Medicine, this workshop is a challenge to question how the physicians are oppressed within this new health system and to create new strategies against this oppression. This study is an ongoing project.