ETM-Türkiye Gaziantep Çalışmaları (Şubat-Mayıs 2013)/CTO-Turkey Gaziantep Workshops (February-May 2013)

gaziantep 7ETM üyelerinden Ebru Gökdağ, Şubat 2013 tarihi itibarıyla Gazinatep Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirdiği işbirliği ile Belediye’nin kurmuş olduğu üç ‘Anne Merkezi’nde, Forum Tiyatro çalışmaları yaptı. Yaklaşık 4 ay süren çalışmada ‘Umut Anne Merkezi,’ ‘Sevgi Anne Merkezi’ ve ‘Mutlu Anne Merkezi’nde çeşitli eğitsel ve kültürel aktiveyetelere katılan yaklaşık 150 kadınla görüşmeler gerçekleştirdi.  Bu görüşmeler sonunda Sevgi Anne Merkezi’ndeki kadınlarla beraber, erken ve zorla evlilik problemini ele alan bir çalışma gerçekleştirdi.  Sevgi Anne Merkezi’nin müdüresi Gülay Aydın’ın olağanüstü çabaları ve Merkeze devam eden kadınların inançlarıyla, kendi sorunlarını ele alıp, hem metnini yazıp, hem de oynadıkları “Ayşe’yi Evermem” adlı Forum Tiyatro gösterisi hazırlandı. İlk kez 21 Mayıs 2013 tarihinde, Sevgi Anne Merkezi’nde, sadece o semt ve civarında yaşayan kadınların davet edildiği bir seyirci grubuna oynandı. 22 Mayıs 2013 tarihinde, Ömer Ersoy Kültür Merkezi’nde seyirciyle buluşan gösteriye, Gaziantep’te yaşan  tüm Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri ve kadın dernekleri de davet edildi. Forum gösterisi, Mayıs ve Haziran aylarında sadece kadınlardan oluşan seyirciyle buluşmaya devam etti.

gaziantep 8

ETM-Türkiye, 18 yaş altındaki bireylerin “çocuk” bu yaş altındaki evliliklerin de “erken evlilik” olduğunu kabul etmektedir. Bu doğrultuda erken ve zorla evilikle ilgili her türlü mücadeleye katkı sağlamaya çabalamaktadır. ETM, Gaziantep’te gerçekleştirdiği Forum gösterisi ile Gaziantep Anne Merkezleri’ndeki kadınların dillendirdiği sorunun sadece mikro seviyede ele alındığında Gazinatepli kadınların problemi olduğuna inanmaktadır. Makro seviyede ise tüm Türkiye’nin sorunu olduğunu düşünmektedir. Türkiye genelinde her 4 evlilikten biri, bazı bölgelerde ise her üç evlilikten biri “erken” bir başka deyişle “çocuk evliliği”dir. Çocuk evliliği bir çocuk hakkı, kadın hakkı ve insan hakkı ihlalidir. ETM kadınları eğitimsizlik, yoksulluk, cahillik, bağımlılık ve toplumda eşitsizlik sarmalına sürükleyen “çocuk evilikleri” ile ilgili kendi mücadelesini sürdürmeye ve bu konuyla ilgili çalışan her birey ve kuruma destek olmaya devam edecektir.

 Kolaylaştırıcı/Faciliator: Ebru Gökdağ

gaziantep 9

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s