‘Hekimlere Yönelik Şiddete Karşı’ Forum Tiyatro Çalışması (Şubat 2013-)/Forum Theatre Workshop on ‘Violence Against Physicians’ (February 2013-)

istanbul tabip odasıSon yıllarda Türkiye’de sağlık sisteminin değişmesi sonucu, hekimlere yönelik şiddette büyük bir artış görülmektedir. Hekimler çalışma koşullarının ve  sisteminin değişmesinin sonucu büyük bir baskı altında, hekimlik görevlerini etik çerçevede  yerine getirmeye çalışmaktadırlar. Hastane yönetiminin baskısı,  ekonomik baskı, hasta ve hasta yakınlarının şikayetleri hekimleri sürekli olarak  ezmektedir. Hekimler şikayetler nedeniyle rapor vermek zorunda olup,  soruşturma geçirirlerken, çoğu zaman hasta yakınlarının fiziksel şiddetine uğramaktadırlar. Hekim intiharlarında da artış görülmektedir.

İstanbul Tabip Odası’yla birlikte gerçekleştirmekte olan bu atölye çalışması, hekimlerin bu sistem değişikliği sonucunda  nasıl ezildiklerini ve bu ezilmeye karşı direnmeye dair nasıl stratejiler bulanabileceği üzerine  bir araştırmadır.  Çalışma sürmektedir.

Kolaylaştırıcılar/Facilitators: Jale Karabekir, Ebru Gökdağ

Recently in Turkey, there is a considerably rise on the issue ‘violence against physicians’ in accordance to the change in the health system. Physicians ethically are trying to perform their job under the pressure of the change in work conditions and system. They are consistently oppressed by the hospital management, by economic threats and by the complaints of patients and their relatives. They are obliged to write defense reports towards each complaints, in some cases  they are forced to be investigated in formal ways and mostly they are subjected to the relatives’ physical violence. There is also an increase on the suicide rates among physicians.

Accompanied by Istanbul Chamber of Medicine, this workshop is a challenge to question how the physicians are oppressed within this new health system and to create new strategies against this oppression. This study is an ongoing project.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s