Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri Sosyal Sorumluluk Klübü üyesi öğrencileriyle Imge ve Forum Tiyatrosu Çalışmaları (Ekim 2011-…)/ Image and Forum Theater Workshops with Boğaziçi University Community Service Club Students (October 2011-…)

2011 yılının Ekim ayından itibaren ETM üyelerinden Aylin Vartanyan Dilaver Sosyal Sorumluluk alanında çalışmalarını sürdüren Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle düzenli olarak her hafta buluşup Dışavurumcu Sanat ve Sosyal Dönüşüm atölyeleri ve Augusto Boal’in oyunları ile birlikte Imge ve Forum Tiyatrosu çalışmaları yapıyor. Bu atölyelerin amacı sanat ve oyun alanını açarak öğrencileri güçlendirmek ve hayatlarında karşılaştıkları çıkmazlarla ilgili farkındalıklarını arttırarak kendi çözüm yollarını araştıran bireyler olmalarını sağlamak. Ayrıca “yardım” ve “dönüşüm” kavramlarını sorunsallaştırarak işlemek de bu çalıştayların bir parçası. Bu atölyelerin bir sonraki adımı üniversite öğrencilerinin deneyimlerini birlikte çalışacakları kurumlardaki çocuk ve gençlere aktararak çatışmaları dönüştürme konusunda beraber çalışmalar yapmak.

Üniversite’de okuyan gençlerle Nisan 2013’de yapılan tam günlük bir Ezilenlerin Tiyatrosu çalışmasında en fazla üstünde durulan ve çalışılan konu kadına yönelik şiddet oldu.  Şiddet üç değişik düzlemde ele alındı: aile içi şiddet, toplu taşıma araçlarındaki ve sokaktaki şiddet ve akademik ve “uygar” seviyede yaşanılan dolaylı şiddet.  Dönüşüm yolları ararken seyirci-oyuncuların en zorlandıkları oyun akademik seviyedeki incelikli şiddet konusu oldu.  Bu oyunda canlandırılan kadın akademisyenlerin egemen erkek karakterlerin yanında bulunması dönüşüm olasılığını zorladı.

Kolaylaştırıcı/Faciliator: Aylin Vartanyan

Since October 2011 Aylin Vartanyan Dilaver, a member of the TOP Center, Turkey has been conducting a series of workshops with students who do voluntary work in the Community Service Club.  In these workshops she tries to merge The Expressive Arts approach for social transformation with Augusto Boal’s Image and Forum Theater approach. The aim of these workshops is to empower students through the space opened up by play and art, raise their awareness about the challenges they encounter in their lives and help them become individuals who can find solutions or look for possibilities when faced with a challenge.  Problematizing and processing the notions of “help” and “transformation” also constitute a considerable part of these workshops. The further step of these workshops is for the students to carry their experience to the children and youth in the communities they are working with and become a facilitator in their journey of transforming the conflicts they are facing in their lives. 

The main theme in a one-day workshop organized with the university students in April 2013 turned out to be sexually oriented violence towards women.  This violence has been addressed in three different contexts: violence against women in the family, violence against women in the public transportation system and public space and indirect violence at the “civilized” academic level. The spectactors were most challenged by the last play when they looked for possibilities for breaking the subtle verbal violence at the academic level.  The fact that the female characters in academia as staged in this last play supported the dominant male characters challenged the possibility of a transformation.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s