Ermenistan’ın Gümrü şehrinde Ezilenlerin Tiyatrosu Atölyesi (Mayıs 2013)/ Theater of the Oppressed Workshop in Gyumri, Armenia (May 2013)

Adsız2

Mayıs 2013’de Ermenistan’ın Gümrü şehrinde dört günlük Ezilenlerin Tiyatrosu çalıştayları yapıldı.  Bu çalıştaylarda Türkiye’den 20, Gümrü, Ermenistan’dan 15 kişi olmak üzere yaşları 18-29 arasında değişen 35 katılımcı vardı.  Bu gençlerden bazıları daha evvel Türkiye’de gerçekleşen bir çalıştayda karşılaşmışlardı. Arzuları tekrar biraraya gelip kendilerine geçmiş kuşaklardan aktarılan önyargı ve ötekileştirme ile yüklenmiş hikayeleri Boal’in tiyatro yaklaşımı üzerinden paylasmak ve  güvenli bir ortamda işlemekti. Ortak bir sanat ve kültür yaklaşımına sahip bu iki halkı temsil eden gençlerden oluşan grup Augusto Boal’in imge ve forum tiyatrosu çalışmaları üzerinden ortak bir geleceği hayal edebilmenin yollarını aramak üzere yanyana geldiler. Bu çalıştayların amacı katılımcıların Boal’in tiyatro çalışmaları üzerinden konuşabilecekleri, paylaşabilecekleri, kendilerini ve yaşadıkları toplumu dönüştürmek için yeni olasılıklar keşfedebilecekleri yeni bir dil yapılandırmaktı.

Çalıştayın sonunda ortaya çıkan forum oyunları genel bir başlık altında toplanacak olursa sınırlar ve kavuşamama üzerineydi.  İlk oyun kocası tarafından terkedilmiş bebek sahibi bir kadının mahalle baskısı yüzünden toplumdan dışlanması ve sevgilisine kavuşamaması konusunu işledi.  Diğer oyunda biri Ermenistan’dan diğeri Türkiye’den iki gencin ilişkilerinin arasına sınırın girmesi ve beraber bir hayat kurma hayallerinin sonlandırılması canlandırıldı. Son forum oynunu ise ülkesinde yaşadığı ekonomik zorluklar yüzünden genç bir kadının ailesini geride bırakıp Türkiye’de çalışmak zorunda kalması ve çalışma otamında karşılaştığı baskılar üzerine odaklandı.  İmge tiyatrosu çalışmalarında kadına yönelik şiddet ve görünür ve görünmez sınırlar konuları işlendi.  Çalışmanın sonunda tiyatro, müzik ve dans ortak bir dil olarak öne çıktı.

Kolaylaştırıcı/ Faciliator: Aylin Vartanyan

In May 2013 a four-day workshop in the city of Gyumri, Armenia was organized.  In these series of workshops there were 20 participants from Turkey and 15 participants from Armenia between the ages 18-29. Some of the participants have previously met in a workshop organized by a youth organization in Turkey and they wanted to come together again to work through and problematize the narratives of prejudice and otherification that are handed down form one generation to the other in a safe space through Augusto Boal’s theater of the oppressed work. Sharing a common artistic and cultural background the two groups were also hoping to be able to imagine a common future together through Boal’s work. The participants were also expecting to create and acquire a new language during these workshops through which they could get into a healthy dialogue and find ways to transform their realities in their communities.  

The main theme that emerged at the end of the workshops through the forum pieces could be summoned under the title of borders and impossible unions. The first forum play addressed the tragedy of a woman with a baby who was abandoned by her husband and could not get together with her loved one because of social pressure. The other play was concerned about the impossible love between an Armenian woman and Turkish man because of the closed border between two countries and the rupture of their future dreams.  The last forum play dealt with the tough decision a young Armenian woman had to take to leave her country and her family behind in order to work in Turkey.  The Image theater examples addressed sexually oriented violence and the theme of visible and invisible of borders.

At the end of the workshop, theater, music and dance emerged as a common theme.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s