Peru’da TAE Dışavurumcu Sanat Terapileri Enstitüsü’nde Boal’in İmge ve Forum Tiyatrosu’na Giriş Atölyesi (Ekim 2012)/ Introduction to Boal’s Image and Forum Theater at TAE Institute in Peru (October 2012)

TAE Peru Latin Amerika’da Dışavurumcu Sanat Terapileri çalışmalarını uygulayan ve sertifika veren bir kurum (). ETM üyelerinden Aylin Vartanyan Dilaver 2012 yılının Ekim ayında kurumdaki eğitmenlerle, öğrencilerle ve kurumun beraber çalıştığı sosyal sorumluluk çalışanlarıyla üç ayrı eğitim yapmak üzere Lima’ya davet edildi.  Dışavurumcu Sanat Terapisi felsefesi Augusto Boal’in Ezilenler’in Estetiği yaklaşımına oldukça yakın, sanatlararası metodları kullanan ve katılımcının sanatsal becerilerinin yanında estetik duyarlılığını öne çıkaran bir alan.

Yapılan beş günlük yoğun çalışmanın sonunda öne çıkan imge ve forum tiyatrosu oyunları Peru’da Quechua kökenli kişilere karşı yapılan ayrımcılık,  kadına ve LGBTT bireylere yönelik şiddet ve eğitim sisteminde akran zorbalığı oldu. Ayrımcılık ve zorbalık konularını işlerken katılımcılarla üzerinde durulan en önemli iki konu Boal’in “horizontalidad-yataylık” ve “metaxis-iki aradalık” kavramları oldu.

Herhangi bir ezen-ezilen karşılaşmasını dönüştürmek için olasılıkları  araştırırken arzu edilecek dönüşümün ezen-ezilen ikili muhalefetinin yer değiştirmesi değil eşitler ilişkisine ulaşmak  olduğu imge ve forum tiyatrosu yoluyla çalıştay boyunca deneyimlendi.

AdsızMetakxis kavramı üzerinden de Boal’in çalışmalarında bahsettiği “değişimin provası” ilkesi konuşuldu ve her katılımcının bu ara alanda (sahnede, atölye alanında, “laboratuvarda”) kendi dönüşüm imgelerini yaratabilmelerinin dönüşümün başlangıcı olduğu vurgulandı.

Kolaylaştırıcı/Faciliator: Aylin Vartanyan

  

TAE Peru is a certified educational institution in Latin America that concentrates on Expressive Arts Therapies.  In October 2012, one of the members of the TOP Center Turkey , Aylin Vartanyan Dialver, was invited to Lima to give a series of workshops to the TAE educators, students and a group of social workers that the institution collaborates with.  The philosophy of Expressive Arts Therapy is quite close to Augusto Boal’s Aesthetics of the Oppressed and it uses an intermodal approach that underlines “low skill-high sensitivity” approach.

After five days of intensive work, the image and forum pieces that emerged concentrated on three main topics: direct and indirect violence towards Quechuan people, violence against women and LGBTT individuals and bullying in schools.  While addressing the themes of differentiation and violence the group tried to emphasize the two concepts introduced by Boal: “horizontalidad-horizontality” and “metaxis- liminality”.

In any encounter of the oppressed with the oppressor the spectactors look for possibilities to transform this unbalanced existence.  Boal emphasizes that one should strive to achieve a horizontal position as the ideal position where the oppressor and oppressed reach a dialogue rather than change their previous positions.  Through the concept of metaxis we discussed and experienced Boal’s notion of theater being “rehearsal for change” and underlined the power of visualizing and creating one’s own image of transformation in the in-between space (stage, workshop space, “lab”).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s