Hakkımızda/ About us

Ezilenlerin Tiyatrosu Merkezi (ETM) Ocak 2009 yılında, İstanbul’da bir grup gönüllü kadın tarafından kurulmuştur. ETM, Ezilenlerin Tiyatrosu (ET) şemsiyesi altında yer alan tüm tiyatro tekniklerini kullanarak Türkiye’de yaşayan insanların sorunlarını ET teknikleriyle gündeme getirip, toplumun bu sorunları giderme konusunda harekete geçmesini sağlamaya çalışmaktadır.  Kar amacı gütmeyen, gönüllük esasına dayalı çalışan merkez, bir repertuar tiyatrosu değildir. Amacı, Türkiye’de ET yöntemlerini kullanmak isteyenlere, yöntemleri öğretmek, gerektiğinde bu gruplarla gösteriler hazırlamak ve yöntemin yaygın biçimde kullanılması için her türlü ortamı sağlamaya çalışmaktır.  Merkez, ET’nun yaygınlaşması için bir yandan çeşitli eğitim, atölye çalışmaları düzenlerken diğer yandan yaptığı yayınlarla ET’ye ilgisi olanları kuramsal anlamda da bilgilendirmeye çalışmaktadır.

Birçok ulusal ve uluslararası proje gerçekleştiren ETM, aynı zamanda uluslararası düzlemde, merkezin yaptığı çalışmaları ve Türkiye’deki gelişmeleri dünyadaki diğer ET uygulayıcılarıyla paylaşmayı sürdürmektedir.  

About us

CTO-Turkey was established in January 2009 by a group of women volunteers. CTO-Turkey uses all the techniques under the arsenal of Theatre of the Oppressed to unearth the oppressions of people living in Turkey and mobilize community to transform their situation. CTO-Turkey functions on the basis of voluntary work. It is a non-governmental center and not a TO repertory Theatre. Its goal is to help those who would like to use TO methods; to help community; prepare TO performances when requested and try to create an environment in which TO is used widespreadly. As, CTO-Turkey offers training and workshops around the country on TO in one hand, on the other, it publicizes about TO to inform Turkish people about the theory and practices of it.

Already completed many national and international work and projects on TO, CTO Turkey keeps informing other TO practioners around the world about the work done in CTO-Turkey and the developments on TO in Turkey. 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s